Logo

        Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT thành lập vào năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình. TÍT cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm phần cứng, phần mềm, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các khách hàng là các công ty vận tải, văn phòng đại diện, ngân hàng, điện lực, bưu điện, đài truyền hình, dầu khí, trường học, khách sạn, siêu thị.

        Năm 2021, với việc bùng nổ của dịch Covid, nhận thấy nhu cầu gia tăng của thương mại điện tử, TÍT đã tiếp tục phát triển thêm lĩnh vực mới qua việc ra mắt trang shoponline nhằm đem đến những sản phẩm công nghệ đến trực tiếp người tiêu dùng và trang sàn giao dịch BĐS từng bước tiếp cận việc đầu tư lĩnh vực này. Lĩnh vực mới sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào năm 2022.

         Ngoài ra, nhằm đa dạng thêm lĩnh vực đầu tư, TÍT sẽ tiếp cận dần vào lĩnh vực đầu tư tài chính.

© 2023 - TÍT COPYRIGHT