T.I.T company
VIET NAM      ENGLISH
Công ty TNHH Viễn thông Tin học T.Í.T thành lập vào năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình. T.Í.T cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm phần cứng, phần mềm, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các khách hàng là các công ty đa quốc gia, văn phòng đại diện, ngân hàng, điện lực, bưu điện, đài truyền hình, dầu khí, trường học, khách sạn, siêu thị

Product

RT6050 T6218 Ac ME CA