T.I.T company
VIET NAM      ENGLISH

 

     Product

     Thiết bị và vật tư in ấn

Ribbon Tally
   Ruy băng TallyGenicom - Printronix

    Mực in ruy băng dùng cho máy in TallyGenicom - Printronix

 

    (Bảng giá ruy băng)

   
T6218

   Máy in TallyGenicom - Printronix

    Máy in chuyên nghiệp dùng cho Bưu điện, Điện lực, Ngân hàng ...

    

   (Printronix - TallyGenicom)

   

    

    Máy in nhiệt bluetooth - Công nghệ di động - In thông báo điện, nước

    (Máy in công nghiệp cầm tay)

   

     Truyền dẫn không dây GSM/3G/4G

    

    Giải pháp truyền dẫn không dây GSM/GPRS

    (TCAM Technologies Pte ltd.)

   

     Giải pháp quản lý và điều hành

    

    Thiết bị giám sát hành trình theo Qui chuẩn QCVN

    ( Call for detail )

    

    Thiết bị, giải pháp Quản trị và điều hành Camera di động.

    (Call for detail)

    

    Giải pháp Quản trị và Điều hành nhân viên thị trường

    (Call for detail.)