T.I.T company
VIET NAM      ENGLISH
CONTACT

Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TÍT

59/27/1 Trần Phú, P4, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3 872 3934

Fax: (84-8) 3 872 5634

HP: 0913968967 - Mr. Trịnh Nguyễn Minh Hải (PGĐ)

HP: 0917564479 - Mr. Trần Cao Trí (Pt. Kỹ thuật)

HP: 0917398845 - Ms. Đặng Ngọc Bích (thư ký Kinh doanh)

HP: 0918102211 - Mr. Phạm Đức Long (Pt. Kinh doanh)

Email: info@telecom-it.com.vn

 

Website:

www.telecom-it.com.vn

www.titgps.com.vn

www.thiensucorp.vn

www.vietvantai.com

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

283 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q7, Tp. Hồ Chí Minh