T.I.T company
VIET NAM      ENGLISH

 

     Ruy băng TallyGenicom - Printronix

Ribbon Tally

Dung lượng

  Đơn giá
(Chưa VAT)

    Ruy băng TallyGenicom 6600/6800 17k trang in   60 USD
    Ruy băng TallyGenicom 6600/6800 30k trang in   67 USD
    Ruy băng TallyGenicom T6312 60 triệu ký tự   80 USD
    Ruy băng TallyGenicom T6312 40 triệu ký tự   57 USD
    Ruy băng TallyGenicom T6218 60 triệu ký tự   81 USD
    Ruy băng TallyGenicom T6218 40 triệu ký tự   57 USD
    Ruy băng Printronix P7000/P8000 17k trang in   60 USD
    Ruy băng Printronix P7000/P8000 30k trang in   67 USD
    Ruy băng Printronix P7000 cuộn 90 triệu ký tự (Hộp 6 cuộn)   184 USD / Hộp

Giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ số: (84) 91 809 8837 để có giá chi tiết

       << Back